creation site internet logiciel creation site creation site web http://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/
AquaReUse
Markt & toepassing
Technologie & innovatie
AquaReUse-voorzieningen
Doelstellingen
Resultaten
Partners
Projectpartners
Samenwerkende partijen
Subsidie verleners
Nieuws
Projectnieuws
AquaReUse in de media
Overige toepassingen
Links
Contact

Waterketensluiting in de glastuinbouw

AquaReUse

Hoe werkt AquaReUse?


De AquaReUse-voorzieningen sluiten aan op het rioleringssysteem in het gebied en bestaan uit twee processen met de volgende onderdelen:


Afvalwaterzuivering

 1. Inzameling afvalwater. De aanvoer van tuinbouw afvalwater varieert door het seizoen. Wanneer er weinig afvalwater beschikbaar is, kan slootwater worden ingelaten.
 2. Als eerste zuiveringsstap worden grote en zware deeltjes afgevangen.
 3. Het afvalwater wordt gebufferd in een ontvangstkelder. Resterende bezinkbare deeltjes worden hier van het afvalwater gescheiden.
 4. Door filtratie met een rietfilter wordt het water biologisch gezuiverd. In deze zuiveringsstap vindt verwijdering plaats van:
 • Organische verontreinigingen;
 • Ziektekiemen;
 • Biologisch afbreekbare gewasbeschermingsmiddelen.

Het water is dan visueel schoon. De kwaliteit van het water is vergelijkbaar met het gezuiverde water uit een reguliere afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het water wordt nog verder gezuiverd om het geschikt te maken voor hergebruik als gietwater.


Gietwaterbereiding

 1. Oxidatie van in het water opgeloste organische verbindingen en ziektekiemen.
 2. Afscheiden van laatste verontreinigingen en ongewenste zouten met een zeer fijne filtratie: omgekeerde osmose.


Het gezuiverde zoete water wordt via een distributiesysteem ter beschikking gesteld aan de tuinbouwondernemingen. Het overschot aan gezuiverd water wordt in de bodem gebracht als reserve.Het zuiveringsproces wordt weergegeven in een schema met de zuiveringsstappen.

  

Het afvalwater wordt gebufferd in een ontvangstkelder. Resterende bezinkbare deeltjes worden hier van het afvalwater gescheiden.

De aanvoer van tuinbouw afvalwater varieert door het seizoen. Wanneer er weinig afvalwater beschikbaar is, kan slootwater worden ingelaten.

Als eerste zuiveringsstap worden grote en zware deeltjes afgevangen.

Oxidatie van in het water opgeloste organische verbindingen en ziektekiemen.

Door filtratie met een rietfilter wordt het water biologisch gezuiverd. In deze zuiveringsstap vindt verwijdering plaats van:

 • Organische verontreinigingen;
 • Ziektekiemen;
 • Biologisch afbreekbare gewasbeschermingsmiddelen.

Het water is dan visueel schoon. De kwaliteit van het water is vergelijkbaar met het gezuiverde water uit een reguliere afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het water wordt nog verder gezuiverd om het geschikt te maken voor hergebruik als gietwater.

Afscheiden van laatste verontreinigingen en ongewenste zouten met een zeer fijne filtratie: omgekeerde osmose’. Het gezuiverde zoete water wordt via een distributiesysteem ter beschikking gesteld aan de tuinbouwondernemingen.


Het overschot aan gezuiverd water wordt in de bodem gebracht als reserve.