creation site internet logiciel creation site creation site web http://www.pb-techniek.nl/
http://www.schielandendekrimpenerwaard.nl/
http://www.aquaterranova.nl/
AquaReUse
Markt & toepassing
Technologie & innovatie
AquaReUse-voorzieningen
Doelstellingen
Resultaten
Partners
Projectpartners
Samenwerkende partijen
Subsidie verleners
Nieuws
Projectnieuws
AquaReUse in de media
Overige toepassingen
Links
Contact

Waterketensluiting in de glastuinbouw

AquaReUse

Resultaten


Door het afvalwater van de glastuinbouwbedrijven ter plaatse te zuiveren, in de bodem op te slaan en opnieuw te gebruiken:

  

  • Gaan we verzilting van de bodem tegen.
  • Hoeven de glastuinbouwbedrijven zelf geen grond- en/of oppervlaktewater meer te onttrekken. Er ontstaat namelijk een gesloten waterketen.
  • Beschikken de glastuinbouwbedrijven naast hemelwater over ander goed gietwater voor hun bedrijfsvoering. Qua kosten is het alternatief voor de tuinders vergelijkbaar met een gangbare gietwatervoorziening.
  • Gaat er minder afvalwater naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie, dit levert aanzienlijke kostenbesparingen op.

  

‘De afvalwaterzuiveringsinstallatie; Kortenoord in Nieuwerkerk aan den IJssel’